psycholog, psychoterapeuta

AS

Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej. Posiada doświadczenie w  zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, konsultacji dla rodziców oraz zajęć terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. 

Ukończyła całościowy kurs  Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. Zajmuje się pracą z rodziną w zakresie poradnictwa, wsparcia i terapii w ujęciu systemowym.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTP.

 

 

 

Wybrane kursy i szkolenia:

Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (Fundacja Synapsis)

Psychoterapia działa! Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii (konferencja Trzech Sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) 

Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku)

Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin (Ośrodek Psychoterapii Systemowej)

Osoby z Zespołem Aspergera. Świat emocji (Fundacja Synapsis)

Spektrum autyzmu – spektrum metod (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Centrum Autyzmu w Krakowie)

Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju (Maltańskie Centrum Pomocy)

Zespół Aspergera (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopień (Grupa OTE Kangur)

Szkolenie I Stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej)

Wprowadzenie do diagnozowania małego dziecka z podejrzeniem autyzmu, (Fudnacja SYNAPSIS)

AAC w autyzmie (Stowarzyszenie "Mówić bez Słów")

„Usłysz niemy krzyk – jak pomóc krzywdzonemu dziecku” , Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, (Akademia Górniczo-Hutnicza)