logopeda

JNUkończyła studia na kierunku Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ”Ignatianum” w Krakowie. Od wielu lat fascynuje się rozwojem komunikacji małego dziecka.

Jest logopedą zajmującym się zarówno  terapią dzieci niemówiących jak i dzieci z opóźnionymi i niedokończonym rozwojem mowy.

 

 

Wybrane kursy i szkolenia:

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących ( Szkoła bez barier)

Program Rozwoju Komunikacji (Makaton)

Picture Exchange Comumunication System Pyramid Educational Consultants of Poland

Zespół Aspergera Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej

Wprowadzenie do diagnozowania małego dziecka z podejrzeniem autyzmu (Fundacja SYNAPSIS)

Trening umiejętności społecznych dla osób z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS )

Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zagadnienia terapii (Fundacja SYNAPSIS)

SLI – Specyficzne zaburzenie językowe – diagnoza, prognoza, interwencja (Instytut Badań Edukacyjnych)

Zaburzenia językowe w kontekście wielojęzyczności (Uniwersytet Jagielloński)

AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości (Stowarzyszenia „Mówić bez słów”)

Spektrum autyzmu – spektrum metod. Nauka i praktyka Kraków

Autyzm u dzieci – istota i postępowanie (PAN)

Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji ( Fundacja SYNAPSIS)

 

Wystąpienia konferencyjne:

Trening Umiejętności Przedszkolnych – wsparcie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym 

( Konferencja Naukowa Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego

 i społecznego osób z autyzmem i zespołem Aspergera Poznań)

Edukacja osób z autyzmem (Konferencja naukowo-szkoleniowa Autyzm u dzieci istota

z i postępowanie PAN Kraków)