W tym okresie rozwojowym obserwujemy znaczące zmiany w obszarze kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Dziecko coraz częściej stara się dzielić przeżyciami, pokazuje i przynosi przedmioty, które go interesują. Oczekuje zainteresowania i zwracania uwagi na swoje zachowania, osiągnięcia i komunikaty.

W tym okresie rozwojowym dziecko wypowiada wiele zrozumiałych dla otoczenia słów. Zaczyna łączyć je w dwuwyrazowe frazy lub zdania. Używa języka w różnych sytuacjach – aby coś otrzymać, o czymś opowiedzieć lub by nawiązać kontakt. Często zdolności językowe nie pozwalają małemu człowiekowi wyrazić, tego co chce przekazać. Wspomaga się wskazywaniem, gestami, bogatą mimiką. Dziecko uczy się uczestniczyć w dialogu, czeka na swoją kolej by coś powiedzieć.

 

Obserwujemy stały postęp w zakresie nabywania pojęć i rozumienia mowy. Dziecko wykonuje zarówno proste jak i złożone polecenia (np. „podnieś lalkę i połóż ją na stole”). Podczas oglądania książek i ilustracji potrafi pokazać kilkanaście rysunków przedstawiających różne przedmioty, zabawki, zwierzęta. Zwraca uwagę na przedmioty i ich fragmenty. Potrafi wskazywać fragmenty obrazków np. części ciała lalki, koła samochodu, dym lecący z komina.

Dalszy postęp w zakresie rozwoju przejawia się umiejętnością wspinania się po schodach dostawiając jedną nogę do drugiej na kolejnych stopniach, sprawnym bieganiem oraz chodzenie do tyłuJ Maluch potrafi podnoście przedmioty z podłogi nie tracąc równowagi. Coraz zręczniej bawi się piłką. Sprawniejsze dłonie dziecka pozwalają mu na samodzielne ubieranie bucików, rozpinanie zamka błyskawicznego, otwieranie drzwi. Maluch chętnie i bardziej celowo kreśli po papierze.

Rozwój społeczny przejawia się wieloma próbami zwracania na siebie uwagi dorosłego. Dziecko robi to poprzez różne zachowania, także takie, które nie są przez dorosłych akceptowane np. uderzanie, czy rzucanie przedmiotami. W tym wieku dziecko często jest nieposłuszne, jednocześnie wzrasta także gotowość współpracy i angażowania się we wspólne zajęcia domowe. Wzrasta chęć współpracy z rówieśnikami, maluch jest skłonny zrezygnować z samolubnego zachowania, by dostosować się do towarzysza zabaw.