Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne.Jest fizjoterapeutą dziecięcym, posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym oraz w przedszkolu integracyjnym. Brała udział w projektach wspierających dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.Prowadzi zajęcia z  wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, koncepcji PNF oraz elementów innych metod neurorozwojowych. Obecnie pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

Integracja Sensoryczna stopień I i II (Rehamax)
Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (SYNAPSIS)
Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi-  prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola
Integracja sensoryczna w spektrum autyzmu (Sensum Mobile)
Fizjoterapia Dziecka Ryzyka (prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola)
Kurs podstawowy koncepcji PNF (Top School)
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN (Instytut Edukacji Logopedycznej)
MAKATON