Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia na kierunku pedagogika rewalidacyjna o specjalności oligofrenopedagogika, a następie studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna na Uniwersytecie  Pedagogicznym w Krakowie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskane w  Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Podsiada doświadczenia pracy z dziećmi w krakowskich przedszkolach i poradniach.

Ważniejsze kursy i szkolenia:
Kurs Integracji Sensorycznej  I i II stopień (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Gaduła, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Terapia ręki (Acentrum - Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny )
Terapia taktylna ( ASTO Ośrodek Terapeutyczno -  Edukacyjny)n
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne(Niepubliczny Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur)
Kurs Masażu I i II stopień (Szkoła Masażu „BIO-Relax”)
Metoda Dobrego Startu (Niepubliczny Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur)
Sensoplastyka ( Inkubator Inspiracji)