fizjoterapeuta, specjalista korekcji wad postawy, terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia

Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (Nr certyfikatu 4252). Jest absolwentką kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie również ukończyła studia podyplomowe z zakresu korekcji wad postawy oraz studia stacjonarne trzeciego stopnia, uzyskując w roku 2014 stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i neuroortopedycznymi oraz profilaktyki, diagnozowania i leczenia wad postawy ciała u dzieci. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz realizuje naukowe projekty badawcze. Jest autorką publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

Integracja Sensoryczna stopień II (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Gaduła, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej, szkolenie I-go (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Kurs koncepcji PNF – ProprioceptiveNeuromuscularFacilitation, M. KnottConcept (Reha+, Warszawa)
Kurs „PNF iskoliozy” – (Reha+, Kraków)
Kurs diagnozowani i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – (Instytut McKenziego Polska)
Kinezjotaping – (Reha+, Kraków)
Terapia i trening respiracyjny metodą SpiroTiger®Polska – (Rehlab, Kraków)
Kurs terapii N.A.P.® - Neuroortopedyczna Plastyczność zależna od Aktywności, RESET THE BRAIN, N.A.P.® ACADEMY (Centrum Edukacji Zawodowej AWF Kraków)
Fizjoterapia w geriatrii – (Nowa Rehabilitacja, Kraków)

 

Wybrane publikacje:
Agata Cebula, Jacek Peszko, Adam Jurczak. Częstość wad postawy ciała u dzieci 11 i 12 letnich – uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Krakowa – doniesienie wstępne. Promocja Zdrowia i Ekologia 2018r. (praca w druku).
Agata Cebula, Anna Katarzyna Tyka, Wanda Pilch, Zbigniew Szyguła, Tomasz Pałka i wsp. Effects of 6-week Nordic walking training on body composition and antioxidant status for women > 55 years of age. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. - Vol. 30, nr 3 (2017), s. 445—545.
Wanda Pilch, Anna Tyka, Agata Cebula, Ewa Sliwicka, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak i wsp. Effects of a 6-week Nordic walking training on changes in 25(OH)D blood concentration in women aged over 55. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. - Vol. 57, no. 1-2 (2017), s. 124—129.
Anna Tyka, Tomasz Pałka, Wanda Pilch, Agata Cebula, Marek Strzała i wsp.Effects of exercise training and creatine malate supplementation on ventilatory threshold and anaerobic working capacity in long-distance runners. Antropomotoryka. - Vol. 25, nr 71 (2015), s. 23—30.
Pałka T, Lech G, Tyka A, Tyka A, Sterkowicz-Przybycień K, Sterkowicz S, Cebula A, Stawiarska A. (2013). Differences in the level of anaerobic and aerobic components of  physical capacity in judoists at different age. Archieves of Budo, vol 9:195-203.
AgataCebula, Adam Jurczak, DariuszMucha. Plecy wklęsłe - co warto wiedzieć i jak postępować. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 5, s. 32—42.
Adam Jurczak, Agata Cebula. Klatka piersiowa lejkowata - co warto wiedzieć i jak postępować.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 4, s. 35—39.