pedagog - logopeda

Ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą oraz pedagogikę specjalną (specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto jest logopedą- absolwentką studiów podyplomowych na powyższej uczelni. Odbyła liczne praktyki w wielu krakowskich poradniach, szkołach oraz placówkach wychowawczych.Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy oraz rozszczepem wargi i podniebienia.
Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnych, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z autyzmem, afazją oraz wadami wymowy.