psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła studia na kierunku Psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także Pedagogikę specjalną o specjalności Resocjalizacja na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczka całościowego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskane w  Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie stażu w poradni dla dzieci z autyzmem, w przedszkolu terapeutycznym, a także jako wolontariuszka projektów wspierających osoby niepełnosprawne oraz chorujące psychicznie.


Ważniejsze kursy i szkolenia:
•    Kurs Integracji Sensorycznej  I i II stopień (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
•    Trening Umiejętności Społecznych  (Indygo)
•    Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP –R  (Przystanek Przedszkolak)
•    Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka  (Fundacja SYNAPSIS)
•    Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – AAC poziom podstawowy  (EgoSelect - Akademia Terapeuty)
•    Kurs wprowadzający do metody Videotreningu Komunikacji  (Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom)
•    Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I, cz. II  (Fundacja SYNAPSIS)
•    PECS Picture Exchange Communication System – poziom I  (PYRAMID Polska)
•    Dobra współpraca z rodziną dziecka z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS)
•    Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  (Poradnia dla Osób z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju EFFATHA)
•    Zabawa z dzieckiem z autyzmem (Poradnia dla Osób z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju EFFATHA)
•    MAKATON   I i II stopień  (Program Rozwoju Komunikacji PRKM)
•    III-stopniowe z terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (Centrum Terapii Behawioralnej)