ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO PORADNI (przed pierwszą konsultacją, rozpoczęciem zajęć)

W celu zgłoszenia do Poradni prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwala Nam przygotować się do spotkania z Państwem. Po otrzymaniu ankiety, skontaktuje się z Państwem specjalista z zespołu Poradni i zaproponuje termin konsultacji.

Prosimy podać dane kontaktowe rodzica:
Dane dziecka konieczne do wystawienia pisemnej opinii (wyniku konsultacji):
1. INFORMACJE O DZIECKU (imię, data urodzenia, forma opieki lub edukacji np. przedszkole, dodatkowe zajęcia, podstawowe informacje o funkcjonowaniu dziecka, jego zainteresowaniach, wcześniejsze konsultacje psychologiczno-pedagogiczne – jeśli dziecko było badane psychologiczne proszę napisać jakim testem i datę badania, diagnozy)
2. OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU (co Państwa niepokoi, co budzi wątpliwość)
3. SYTUACJA RODZINNA (struktura rodziny, rodzeństwo, kto sprawuje nad dzieckiem opiekę, osoby zamieszkujące razem z dzieckiem w jednym domu)
4. PYTANIA (o co chcielibyście Państwo zapytać, jakie mają Państwo oczekiwania dotyczące wstępnej diagnozy oraz ewentualnej dalszej współpracy)