Autyzm jest złożonym, całościowym zaburzeniem rozwoju, wymagającym wielospecjalistycznej diagnozy ze strony doświadczonego zespołu. Konsultacja diagnostyczna powinna przebiegać z udziałem psychologa, pedagoga lub logopedy i lekarza psychiatry, wyspecjalizowanych w problematyce autyzmu. W naszej Poradni proces diagnozy to proces kilkuetapowy, zawsze uwzględniający kilka spotkań z dzieckiem.  
Diagnoza składa się z:
•    wywiadu rozwojowego (wywiad trwa około 2 godziny),
•    analizy wypełnionych kwestionariuszy i dostarczonej dokumentacji, w tym nagrań wykonanych na terenie domu,
•    diagnozy logopedycznej lub neurologopedycznej (jedno spotkanie),
•    obserwacji oraz prób klinicznych wykonanych przez psychologa (dwa spotkania),
•    konsultacji wielospecjalistycznej (psycholog, logopeda, lekarz psychiatra) zakończonej przekazaniem wyniku diagnozy i wstępnych zaleceń.
Przykładamy szczególną wagę do wnikliwości i rzetelności obserwacji, dlatego dziecko odwiedza naszą Poradnię czterokrotnie. Dbamy, aby proces diagnozy był dla dziecka przyjazny, tempo oraz dobór narzędzi i prób podyktowany jest wiec zarówno standardami diagnostycznymi jak i możliwościami dziecka.