W tym okresie rozwoju dziecko cechuje ogromna ciekawość. Równocześnie wzrastają możliwości poruszania się, a dziecko staje się bardzo ruchliwe (tak że nie można już malucha spuścić z oka). W tym okresie rozwoju pojawiają się niezwykle ważne umiejętności ruchowe. W siódmym miesiącu życia posadzone niemowlę siedzi już przez chwilę samodzielnie. W ósmym miesiącu dziecko zaczyna pełzać oraz stać przytrzymując się mebli np. łóżeczka. W dziewiątym miesiącu dziecko w pozycji na brzuchu bardzo chętnie się przemieszcza, poruszając się zarówno do przodu i do tyłu, część dzieci zaczyna raczkować. W tym okresie niemowlę jest jednak mało stabilne a osiąganie tych nowych umiejętności wymaga asysty dorosłego.

Zmianom rozwojowym w zakresie poruszania się towarzyszą zmiany w zakresie zdolności manipulacyjnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dziecko trzymane na kolanach rodzica potrafi sięgnąć po przedmiot leżący na stole, nawet niewielki. Pod koniec tego kwartału maluch opanowuje chwyt pęsetowy polegający na chwytaniu przedmiotu za pomocą kciuka i palca wskazującego. Osiągnięcia w zakresie poruszania się i manipulacji pozwalają dziecku doświadczać nowych możliwości poznawania otoczenia i wzmagają jeszcze właściwą temu okresowi ciekawość. Poprawa koncentracji uwagi powoduje, żedziecko dłużej i uważniej manipuluje przedmiotami, stara się otworzyć pudełko, obraca w dłoniach zabawki. Staje się również uważniejsze na odgłosy otoczenia – nasłuchuje tykania zegara, rozgląda się gdy usłyszy ciekawy dźwięk. Jedną z ulubionych zabaw tego okresu jest upuszczanie zabawki ,dziecko uczy się że przedmioty, które znikają z zasięgu wzroku nie przestają istnieć. Przełomową umiejętnością jest również podejmowanie przez niemowlę w wieku ośmiu – dziewięciu miesięcy zabawy w „a-ku-ku”. Dziecko z radością odsłania zakrytą twarz dorosłego a także szukała go, gdy chowa się za oparciem fotela czy kanapy.

Maluch staje się aktywniejszy w komunikacji, często domaga się otrzymania upatrzonego przedmiotu. Wyraźnie demonstruje zadowolenie i niezadowolenie. W kontakcie z drugą osobą wokalizuje artykułując łańcuchy sylab z różną głośnością. W dziewiątym miesiącu życia w rozwoju mowy pojawia się łączenie przez dziecko dwóch jednakowo brzmiących sylab, np. ma – ma, ba-ba w pierwsze słowa. Dziecko zaczyna uczyć się ich znaczenia, często jednak powtarza je dla samego ich brzmienia. W tym okresie pojawiają niezwykle ważne dla rozwoju komunikacji oraz rozwoju społecznego gesty takie jak gest pożegnania „pa-pa”, radosne klaskanie gdy coś się uda.

Kompetencje społeczne przejawiają się różnicowaniem reakcji wobec osób znanych i obcych. Dziecko jest zainteresowane kontaktem i wspólną zabawą z rodzicem a przejawia nieufność wobec nieznanych osób, często poszukując wsparcia u rodzica. Także reakcje na rówieśników stają się wyraźniejsze – dziecko gaworzy do innych dzieci, naśladuje ruchy rówieśnika, daje zabawkę.