Psychoterapia par jest adresowana zarówno do osób, które doświadczają w związku kryzysu, nawarstwiających się trudności i konfliktów, jak i tych, którzy są zainteresowani rozwijaniem relacji, oraz poprawianiem jakości życia w związku. Terapia par stanowi pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli, potrzeb, stylów komunikacji warunkujących podłoże relacji. Celem podjętej pracy jest zmniejszenie barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku jako całości.
Podjęcie terapii poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi, podczas których terapeuci badają aktualne trudności, potrzeby partnerów, ustalają potencjalne cele, oraz dobierają adekwatną formę pomocy.
Każde ze spotkań, zarówno konsultacyjnych, jak i terapeutycznych trwa 60 minut i jest prowadzone przez dwóch terapeutów.