fizjoterapeuta

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na wydziale Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2014 roku uzyskała certyfikat międzynarodowego terapeuty koncepcji NDT-Bobath. Jest fizjoterapeutą dziecięcym, posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi i niemowlętami ze schorzeniami wieku rozwojowego, opóźnionym rozwojem motorycznym, zaburzonym napięciem mięśniowym, wadami postawy, zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, chorobami i obciążeniami genetycznymi.
Prowadzi zajęcia z  wykorzystaniem koncepcję PNF oraz elementów integracji sensorycznej. Przeprowadza diagnozy rozwoju motorycznego oraz zajęcia stymulujące prawidłowy rozwój ruchowy dziecka.