psycholog

Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżki specjalizacyjne Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii zdrowia. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie swoją wiedzę poszerza w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażów m.in.:
w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie, na Oddziale Psychiatrii Osób Dorosłych  w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei”. Na co dzień pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.

 

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:
•    Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I (Fundacja SYNAPSIS)
•    Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
•    4-letni kurs języka migowego (Polski Związek Głuchych w Krakowie)
•    Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – szkolenie I stopnia (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie)
•    „Jestem Aspie”. Być bliżej dziecka z  zespołem Aspergera (Uniwersytet Jagielloński)
•    Analiza zachowania (Uniwersytet Jagielloński)
•    Stosowana analiza zachowania (Uniwersytet Jagielloński)
•    Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji (PSTB)
•    Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania (PSTB)
•    Tworzenie środowiska terapeutycznego. (PSTB)
•    Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
•    Dokumentowanie i programowanie w Stosowanej Analizie Zachowania.
•    Metoda Wideotreningu Komunikacji - szkolenie podstawowe (Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom)