Spotkanie z psychoterapeutą jest okazją do przyjrzenia się własnym emocjom, związkom z innymi ludźmi, nieraz sięgnięcia w przeszłość, by lepiej przeżywać teraźniejszość. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą wspólnie zastanawiamy się nad trudnościami w życiu pacjenta. Odkrywając mechanizmy wewnątrzpsychiczne odpowiedzialne za aktualne problemy, poszukujemy nowych sposobów myślenia, przeżywania i postępowania. Pracujemy w podejściu systemowym, dlatego rozumiemy każdego człowieka zarówno jako wyjątkową jednostkę, jak i część większej całości – związku dwójki ludzi, rodziny, społeczeństwa. Analizując w jaki sposób konkretna osoba funkcjonuje w swoim środowisku, staramy się lepiej zrozumieć co dzieje się wewnątrz niej. Dzięki temu możliwa jest zmiana. Proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi. Następnie wspólnie podejmowana jest decyzja o podjęciu i rodzaju psychoterapii. Psychoterapię prowadzi psycholog z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, regularnie poddający swoją pracę superwizji.