Konsultacja polega na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem, który służy do wstępnej oceny poziomu Integracji Sensorycznej dziecka. Po dokonaniu analizy zdobytych informacji, o ile istnieje taka konieczność, terapeuta kieruje dziecko na diagnozę SI. Diagnoza obejmuje 3 spotkania z dzieckiem, w trakcie których przeprowadzane są Testy Południowokalifornijskie (SCSIT), Obserwacje Kliniczne oraz obserwacje prowadzone na podstawie zabawy z dzieckiem. Diagnoza kończy się kończy się wydaniem pisemnego wyniku konsultacji wraz ze wskazówkami do dalszego postępowania.