pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła studia na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Informatyczna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskała w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej (Nr certyfikatu 3096).
Na co dzień pracuje w Centrum Autyzmu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i edukacyjnych oraz integracji sensorycznej. Jest współtwórcą projektu „CtrlAutyzm- zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera z zakresu nauki podstaw programowania w języku Scratch.
Od 10 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

 

Wybrane kursy i szkolenia
Integracja Sensoryczna stopień I. Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Gaduła, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Integracja Sensoryczna stopień II (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Gaduła, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Zespół Aspergera w przedszkolu i szkole (Centrum Terapii Promitis)
Zachowania trudne osób z autyzmem (Centrum Autyzmu w Krakowie)
Diagnoza Funkcjonalna Młodzieży i Dorosłych Osób z zaburzeniami rozwoju  AAPEP, TTAP (Remediar)
Warsztat skutecznego nauczyciela– wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami   w uczeniu się z klas I–III (Akademia Ortograffiti)
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Niepubliczny Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur)
Makaton. Program rozwoju komunikacji I stopnia (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM )
Agresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie- praktyczne aspekty edukacji (Szkolenia Autyzm-Edukacja)
Seksualność osób niepełnosprawnych (Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych)
Zabawy muzyczno-ruchowe (Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej)
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (Maltańska Służba Medyczna)
IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o efektywnej rewalidacji” (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Spektrum Autyzmu-Spektrum Metod. Nauka i praktyka (Centrum Autyzmu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)