psycholog, trener

Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Obroniła pracę dyplomową na temat obrazu samego siebie i funkcjonowania społecznego dzieci z cechami ADHD w okresie późnego dzieciństwa. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół tematu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania wsparcia jego rodzicom.
Ukończyła Kurs Trenerów Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i projektowaniu szkoleń. Pracowała  rownież jako trener.