neurologopeda
MPWJest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, głuchoty i mózgowego porażenia dziecięcego prowadzone przez prof. T. Gałkowskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i Ich Rodzinom prowadzone przez Fundację Synapsis w Warszawie.Jest także logopedą – absolwentką studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych oraz wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami, zdobyte w pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych. Jest współautorem książki „Jak ćwiczyć komunikację społeczną u osób z autyzmem” oraz międzynarodowego programu multimedialnego „How to talk to be understood” przeznaczonego do nauki prowadzenia rozmów w sytuacjach społecznych dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.

 


Ważniejsze kursy i szkolenia:
Cykl specjalistycznych szkoleń dla profesjonalistów prowadzonych przez Fundację Synapsis: trening umiejętności społecznych, praca nad trudnymi zachowaniami u osób z autyzmem, komunikowanie się z osobami z autyzmem, praca nad kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem, przygotowanie do pracy dorosłych osób z autyzmem, diagnoza różnicowa.
Wprowadzenie do metody Growth through Play System™
Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (SI) I stopień,
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących,
Edukacja uczniów niemówiących używających komunikacji alternatywnej,
Szkolenie PECS – I poziom;
Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych (PECS)