psycholog

PZUkończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie realizacji Uprawnień Pedagogicznych w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie realizuje studia magisterskie Etyka- mediacje i negocjacje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Praktykę zdobywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie, Krakowskim Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami rozwojowymi. Interesuje się wspomaganiem sprawności poznawczych i językowych dzieci w wieku przedszkolnym.