neurologopeda

KMUkończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska z logopedią, oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność logopedyczna, w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Odbywała praktyki logopedyczne w kilku krakowskich ośrodkach, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, oraz praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Prowadziła także wolontariat logopedyczny na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

 

WAŻNIEJSZE KURYSY I SZKOLENIA:

Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (Fundacja Synapsis)

Wprowadzenie do metody Growth trough Play System (Fundacja Zrozumieć Autyzm)

II Część Seminarium Naukowego: „Logopedia śląska w badaniach naukowych i w praktyce”, (Uniwersytet Śląski, Katowice)

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego: „Nowa Logopedia. Rozumienie – diagnoza i terapia” (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Warsztaty: „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”, Katowice

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego: „Nowa Logopedia. Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy” (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)