Przedszkolak to dziecko niezwykle ciekawe świata. Najbardziej charakterystyczną cechą tego okresu rozwojowego jest wszechstronność zainteresowań i podejmowanych działań (zabawa, rysunek, aktywności ruchowe i sport, słuchanie bajek i opowiadań, kontakty z rówieśnikami).

W wieku przedszkolnym dziecko bardzo chętnie podejmuje zabawy ruchowe co określane jest jako „głód ruchu”. Sprawnie biega, skacze i wspina się, co możemy obserwować na placu zabaw. Przeważnie łatwo uczy się nowych umiejętności ruchowych (jeżdżenie na rowerze, na rolkach, pływanie itp.)

 

Wiele czynności potrafi wykonać samodzielnie. Jeśli dorośli stwarzają do tego okazję przedszkolak dobrze radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi. Potrafi umyć ręce i twarz, ubiera się i rozbiera bez pomocy (4-5 r.ż.), potrafi posługiwać się sztućcami.

Dziecko poprawnie nazywa kolory, rysuje schematy człowieka i przedmiotów. Potrafi skomponować rysunek przedstawiający wiele obiektów. Pięciolatek potrafi rozpoznawać proste kształty geometryczne i kilka liter oraz w przybliżeniu kopiować kształty liter.

Mowa jest wyraźna, choć podczas wymawiania dwóch lub trzech sąsiadujących spółgłosek mogą wystąpić trudności. Wypowiedzi przedszkolaka są bogate, dotyczą wydarzeń aktualnych oraz przeszłych a także sytuacji wyobrażonych, które nigdy nie miały miejsca. W narracji dziecka, podobnie jak w zabawie i rysunku przejawia się jego twórcza wyobraźnia*. Dziecko w tym wieku sprawnie komunikuje się w sprawach codziennych a w konwersacji potrafi uwzględnić punkt widzenia rozmówcy i dopasować poziom wypowiedzi do drugiej osoby (innym językiem rozmawia z rodzicem a innym z młodszym rodzeństwem). To także wiek, w którym młody człowiek zadaje mnóstwo pytań („złoty wiek pytań”).

W tym wieku dziecko potrafi już bawić się zgodnie z rówieśnikami, którzy stajądla niego bardzo ważni. Często nawiązuje pierwsze przyjaźnie, zwykle nie są one jednak zbyt trwałe. W zabawach, które mają bogatą fabułę,dzieci odtwarzają role społeczne.

Intensywnie rozwija się wiedza społeczna i kompetencje emocjonalne. Dziecko rozumie emocje własne oraz innych osób. Umie mówić o własnych przeżyciach emocjonalnychoraz potrafi ocenić przyczyny podstawowych reakcji emocjonalnych, choć zwraca uwagę głównie na czynniki zewnętrzne.

Potrafi powstrzymać się od natychmiastowego działania oraz dostosowywać się do poleceń, próśb i norm – czemu służy przebywanie w grupie przedszkolnej.

*W zakładce TWÓRCZOŚĆ DZIECKA zamieszczone zostały przykłady bajek wymyślonych przed dwoje pięciolatków.