Dziecko wkracza w wiek przedszkolny. Wzrastają jego zdolności społeczne i komunikacyjne. Następuje dalszy intensywny rozwój językowy i poznawczy. Poszerza się wiedza o świecie dzięki wzrastającym zdolnościom pamięciowym.

Dziecko w tym wieku opanowuje średnio 9-10 słówdziennie! Dziecko, które rozpoczyna wiek przedszkolny, potrafi budować wszystkie rodzaje zdań występujących w języku ojczystym (współrzędnie i podrzędnie złożone). Dzieci mówią nie tylko o przedmiotach i wydarzeniach, w których bezpośrednio uczestniczą ale także o przeszłości i przyszłości. Wskazuje to na zdolność do myślenia o przedmiotach nieobecnych oraz hipotetycznych sytuacjach. Dziecko często zadaje pytania (co to?, gdzie?, jak? dlaczego?)

 

Podejmuje różnorodne zabawy. Rysuje różne bazgroty i różnie je nazywa, potrafi przerysować pokazaną figurę np. koło , krzyżyk. W zabawie potrafi modelować z plasteliny kulki, placki, kółka, rogaliki itp. Rozwija się zabawa, w której odgrywa sytuacje obserwowane w życiu codziennym. Dziecko w tym wieku jest zdolne do uczestniczenia w zabawach, odbywających się według pewnych reguł np. regule naprzemienności „raz ja – raz ty”. Chętnie słucha czytanych i opowiadanychbajek, zna kilka prostych wierszyków lub piosenek.

Dzieckochętniej nawiązuje kontakt z innymi dziećmi, potrafi przejawiać empatię i altruizm ale także rywalizować z innymi. Gdy widzi, że ktoś cierpli, okazuje współczucie i próbuje pocieszać.