Celem spotkań z logopedą jest zarówno korekcja zaburzeń strony fonetycznej, fonologicznej i gramatycznej wypowiedzi, jak również stymulowanie rozwoju mowy, gdy nie pojawia się ona samoistnie, nie służy komunikacji, gdy jej rozwój jest opóźniony lub w inny sposób zaburzony. W zależności od potrzeb terapii na zajęciach logopedycznych pojawiają się ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, zabawy stymulujące rozwój mowy oraz ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, mające na celu poprawę rozumienia i nadawania mowy.

Zajęcia odbywają się w przyjaznej dziecku atmosferze, w formie zabawy i ćwiczeń dostosowanych do wieku oraz etapu rozwojowego, na którym dziecko się znajduje.