DSC 0073 640x390

W ofercie Poradni znajduje się także diagnoza zaburzeń mowy.

Diagnoza specyficznych zaburzeń rozwojowych o typie afazji pozwala rozpoznać mechanizm opóźnienia lub braku rozwoju języka u dziecka.
Diagnoza składa się z:
•    wywiadu rozwojowego (wywiad trwa około 2 godziny),
•    analizy wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy,
•    diagnozy logopedycznej lub neurologopedycznej (dwa spotkania),
•    badania psychologicznego (jedno spotkanie),
•    konsultacji wielospecjalistycznej (psycholog, logopeda, lekarz psychiatra) zakończonej przekazaniem wyniku diagnozy i wstępnych zaleceń.W procesie diagnozy przeprowadzane są testy i próby dotyczące zarówno rozumienia mowy jak i ilości i jakości wypowiedzi dziecka. Koniecznym elementem diagnozy jest badanie psychologiczne, które określa czy rozwój intelektualny oraz społeczno - komunikacyjny przebiega w sposób prawidłowy. W procesie diagnozy bierze udział także lekarz, który weryfikuje czy mogą istnieć inne, medyczne przyczyny występujących trudności. Diagnoza kończy się omówieniem jej wyników z rodzicami oraz przekazaniem pisemnej opinii  - wyniku konsultacji diagnostycznej.